. Vấn đề thuế – tài chính luôn là mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp khi hoạt động. Rất nhiều doanh nghiệp bị phạt do không hiểu biết các quy định của pháp luật về thuế. Hoặc khi gặp các tình huống về thuế trên thực tế mà không biết làm thế nào để tháo gỡ vấn đề. Các quy định về thuế thì thay đổi từng ngày, từng giờ nên việc vi phạm do thiếu hiểu biết ngày càng trở lên phổ biến. Chính vì thế, Công ty TNHH dịch vụ Nhất Tín tư vấn toàn diện trên tất cả các lĩnh vực thuế, kế toán, kiểm toán. Hơn thế nữa, Nhất Tín còn hỗ trợ tư vấn các vấn đề liên quan đến Luật Doanh nghiệp, Luật Lao động, tiền lương, Bảo hiểm, … Dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi bao gồm:

  • Tư vấn, giải đáp các vấn đề về chính sách thuế TNDN;
  • Tư vấn, giải đáp các vấn đề về  chính sách thuế TNCN;
  • Tư vấn, giải đáp các vấn đề về  chính sách thuế GTGT;
  • Tư vấn thuế và giải đáp chính sách thuế khác như: Thuế môn bài, thuế TTĐB, thuế xuất nhập khẩu;…
  • Tư vấn và giải đáp các thủ tục thành lập doanh nghiệp: đăng ký đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế ban đầu;
  • Soát xét các vấn đề thuế định kỳ;
  • Tư vấn và soát xét quyết toán thuế Thu nhập doanh nghiệp khi thanh tra hoặc giải thể Doanh nghiệp.

Ngoài tư vấn các quy định của pháp luật Việt Nam về thuế, công ty Nhất Tín còn cung cấp dịch vụ tư vấn kế toán thuế, nghiệp vụ kế toán thuế cho các cá nhân, tổ chức có yêu cầu :

  1. Tư vấn nghiệp vụ kế toán thuế

Các vấn đề hỗ trợ tư vấn nghiệp vụ kế toán thuế:

– Tư vấn – hỗ trợ kê khai thuế quý – tháng

– Tư vấn hỗ trợ khắc phục thiếu sót trong quá trình kê khai

– Tư vấn hạch toán chi phí, khấu hao tài sản, định khoản…

– Tư vấn làm báo cáo tài chính cuối năm

– Tư vấn lập sổ, quản lý thu – chi, hồ sơ kế toán thuế của doanh nghiệp

– Tư vấn các nghiệp vụ kế toán thuế khác theo yêu cầu.

  1. Các lĩnh vực thuế hỗ trợ tư vấn

Chúng tôi tư vấn các quy định của pháp luật về thuế bao gồm các lĩnh vực thuế:

Tư vấn thuế giá trị gia tăng (VAT)

– Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp

– Tư vấn thuế môn bài

– Tư vấn thuế xuất nhập khẩu

– Tư vấn các loại thuế, phí, lệ phí khác

  1. Thời gian phục vụ tư vấn

Chúng tôi phục vụ tư vấn các vấn đề pháp luật thuế trực tuyến từ thứ 2 đến hết thứ 7 hàng tuần.

Thời gian phục vụ trong ngày: Từ 08h00 sáng đến 18h chiều.


Back to top   Đăng ký Gọi ngay