Khi doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp bước vào sản xuất kinh doanh. Trong quá trình kinh doanh, các nghiệp vụ phát sinh kèm theo chứng từ hoá đơn, chi phí ,doanh  thu. Những nghiệp vụ đó sẽ được kết toán phản ánh  lên sổ sách qua các năm. Khi kế toán phản ánh điều sai sót là không tránh khỏi, nếu doanh nghiệp tìm được các kế toán có tay nghề cao thì sổ sách được đảm bảo với rủi do thấp nhất. nhưng doanh nghiệp chẳng may gặp phải những kế toán không tốt , hậu quả là phải đóng phạt hàng trăm đến hàng tỷ đồng.

Khi bị phạt thì doanh nghiệp bắt buộc phải đóng phạt để tiếp tục hoạt động . Những doanh nghiệp vi phạm nghiêm trọng, công an sẽ vào cuộc. Nếu công an vào cuộc thì trách nhiệm hình sự sẽ rất cao.

Nhằm tránh những khoản phạt vô lý do kém hiểu biết về luật và thông tư. Doanh nghiệp hãy để chúng tôi soát xét sổ sách kế toán cho đơn vị , giảm rủ ro đóng phạt đến mức thấp nhất có thể.

Quy trình thực hiện soát xét sổ sách kế toán trước khi quyết toán:

Bước 1 :  Bàn giao, giao nhận chứng từ sổ sách với doanh nghiệp.

Bước 2 : Kiểm tra đơn vị đã áp dụng  đúng các chế độ kế toán chưa?

Bước 3 : Kiểm tra chi tiết từ chứng từ vào sổ sách chứng từ.

  • Kiểm tra các chứng từ phát sinh tại doanh nghiệp
  • Kiểm tra chứng từ lên báo cáo thuế , lên sổ sách kế toán đã hoạc toán đúng tài khản từng nghiệp vụ , con số nhập liệu đã đúng hay chưa?
  • Đối chiếu sổ phụ ngân hàng lên sổ sách kế toán đac chính xác, hoạch toán các tài khoản đã đúng chưa? Kiểm tra tỷ giá trong từng trường hợp giao dịch ngoại tệ.
  • Kiểm tra hàng tồn kho, phiếu nhập, phiếu xuất, bảng nhập xuất tồn , doanh nghiệp có tiến hành kiểm kê, đối chiếu hay không?
  • Kiểm tra hợp đồng lao động, bảng lương chính sách lương đã đăng ký đầy đủ với các cơ quan nhà nước liên quan hay chưa, đóng BHXH đầu đủ không?
  • Kiểm tra tài sản cố định, công cụ dụng cụ có hợp lý hay không ? cách tính khấu hao, tài sản cố định có chi tiết hay không?
  • Kiểm tra việc ghi nhận doanh thu, xuất hoá đơn có đứng thời điểm hay không?, xuất hoá đơn có theo đúng ngành nghề của doanh nghiệp.
  • Kiểm tra các khoản chi phí của doanh nghiệp có phải là chi phí hợp lý theo quy định hiện hành tại thời điểm phát sinh nghiệp vụ.
  • Kiểm tra các báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán thuế TNDN,TNCN, GTGT của doanh nghiệp.

Bước 4 : Cùng doanh nghiệp hoàn thiện bổ sung hoá đơn chúng từ hợp lệ của những nghiệp vụ  thiếu hoá đơn chứng từ để được cơ quan thuế chấp nhận tính vào chi phí hợp lý.

Rủi ro: Cảnh báo những rủi do có thể xay ra

Giải pháp : Đưa ra các giải pháp hoàn thiện chuáng từ sổ sách kế toán để tối ưu hoá  số thuế phải nộp trong khuân khổ pháp luận về thế.

Bước 5 : Trao đổi vơi đơn vị và cùng thống nhất giải pháp để thực hiện hoàn         thiện chứng từ, sổ sách kế toán và tiến hành điều chỉnh.

Bước 6 : Hưỡng dẫn lập các tờ khai thuế điều chnhr bổ sung mooth cách kịp thời và điều chỉnh sổ kế toán.

Bước 7 : Hỗ trợ doanh nghiệp trong việc giải trình trước cơ quan quản lý thuế.

Chính  vì những khoản phí lớn phải đóng cho thuế , hãy trả cho chúng tôi với một mức giá phải chăng. Chúng tôi đảm bảo doanh nghiệp nhận được nhiều lợi ích hơn về mọi mặt khác.


Back to top   Đăng ký Gọi ngay